Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 1/2024

03/01/2024

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội truyền nhiễm 02 Fulltime 2. Bác sĩ Nội hô hấp 02 Fulltime 3. Bác sĩ Nội thận tiết niệu...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 1/2024

03/01/2024

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1.Nhân viên Kế hoạch tổng hợp 02 Fulltime 2.Nhân viên Quản lý chất lượng Bệnh viện 01 Fulltime 3.Nhân viên Kế hoạch vận hành...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 12/2023

11/12/2023

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội truyền nhiễm 02 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch ( siêu âm tim) 02 Fulltime 3. Bác sĩ...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 12/2023

11/12/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Phát triển thị trường 01 Fulltime 2. Nhân viên Phát triển thị trường 02 Fulltime 3. Nhân viên Đào tạo 01...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 11/2023

06/11/2023

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 02 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch ( siêu âm tim) 02 Fulltime 3. Bác sĩ...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 11/2023

06/11/2023

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Tuyển dụng 01 Fulltime 2. Trưởng nhóm Phát triển thị trường 01 Fulltime 3. Nhân viên Phát triển thị trường...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 10/2023

09/10/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Tuyển dụng 01 Fulltime 2. Trưởng nhóm Kinh doanh dịch vụ Nhãn khoa 01 Fulltime 3. Trưởng nhóm Phát triển thị...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 10/2023

09/10/2023

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch 02 Fulltime 3. Bác sĩ Nội tiêu hóa...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 9/2023

08/09/2023

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Tuyển dụng 01 Fulltime 2. Trưởng nhóm Kinh doanh dịch vụ Mắt 01 Fulltime 3. Nhân viên Phát triển thị...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 9/2023

08/09/2023

I. Các vị trí tuyển dụng   Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Can thiệp tim mạch  02 Fulltime 2. Bác sĩ Nội soi tiêu hóa 03 Fulltime 3. Bác sĩ Phòng khám...