Báo cáo thực hành Yên Ninh

Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Căn cứ nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viên Đa khoa Hồng Ngọc đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành số 212/BVĐKHN ngày 08/5/2024.
Xem chi tiết