Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ths.Bs Nguyễn Văn Hải

Chuyên Khoa

Khoa Tim mạch

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Học vấn

- 2001 - 2007: Học Y đa khoa Trường Đại học Y Hà nội
- 2014: Học cao học Tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch Việt Nam - BV Bạch Mai
- 2015 - 2017: Thạc sĩ tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội
- 2015 - 2018: Thực hành tim mạch can thiệp tại Phòng Tim mạch can thiệp - Viện tim mạch Việt Nam - BV Bạch Mai

Hoạt động chuyên ngành

- 2008 - 2014: Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Xanh Pôn
- 2014 - 2019: Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp BVĐK Xanh Pôn
+ Điều trị các bệnh lý nội tim mạch
+ Phụ trách phòng cấp cứu khoa tim mạch
+ Bác sĩ can thiệp tim mạch can thiệp độc lập từ 2017
- 2020 - 2023: Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Nội tim mạch BVĐK Hợp Lực - Thanh Hóa
+ Trưởng phòng Can thiệp tim mạch
+ Chủ tịch Hội đồng khoa học
+ Phối hợp với Viện Tim mạch Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo khoa học: Thực hiện trực tiếp kỹ thuật Ivus + Can thiệp Động mạch vành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ