Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Quy chế hoạt động đường dây nóng tư vấn COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thiết lập và ban hành quy chế hoạt động đường dây nóng tư vấn về COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp khác như sau:

Quy chế đường dây nóng

Quy chế đường dây nóng

Bài viết liên quan