TS. Đỗ Chí Hùng

TS. Đỗ Chí Hùng
TS. Đỗ Chí Hùng
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- 1987: Tốt nghiệp Nội Nhi - Đại học Y Hà Nội 

- 1996 Tốt nghiệp BS CKI - Phục hồi chức năng - Đại học Y Hà Nội 

- 2013: Tốt nghiệp Tiến sĩ - Phục hồi chức năng - Đại học Y Hà Nội

Bằng cấp, học vị
Tiến sĩ
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Hoạt động chuyên ngành

1987 - 2003: Bác sĩ tại Bệnh viện E Trung ương 

2003 - nay: Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện E Trung ương 

2016 - nay: Trưởng Bộ môn PHCN - Trường Đại học Y tế công cộng 

2022: Trưởng Bộ môn PHCN - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội