TS.BS Lê Quang Huy

TS.BS Lê Quang Huy
TS.BS Lê Quang Huy
Đơn nguyên Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Chức vụ hiện tại
Trưởng Đơn nguyên
Học vấn

- Năm 2011: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược Huế

- Năm 2015: Thạc sĩ Ngoại khoa tại Đại học Y Dược Huế

- Năm 2023: Tiến sĩ – Khoa học cơ xương tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y khoa Innsbruck, Áo

Bằng cấp, học vị
Tiến sĩ
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Năm 2011 - 2017: Giảng viên cấp cao, Bộ môn Giải Phẫu - Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y Dược Huế Bác sĩ Điều trị cấp cao, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh Viện Trường Đại học Y Dược Huế

- Năm 2017 - 2020: Bác sĩ điều trị, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, A.ö. Landeskrankenhaus - Universitätskliniken Innsbruck, Áo

- Năm 2020 - 2023: Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình & Phẫu thuật bàn tay, Bệnh Viện Pháp - Việt, Hồ Chí Minh

- Năm 2023 - nay: Trưởng Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại Tổng Hợp - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Hà Nội

Thành tích giải thưởng

- Năm 2013: Chứng chỉ đào tạo Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh Viện Trường Đại học Tartu, Estonia

- Năm 2015: Luận án Thạc sĩ: “Đánh giá kết quả điều trị viêm xương tủy, xương sau phẫu thuật gãy thân xương dài”

- Năm 2016: Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

 2023: Luận án Tiến sĩ đề tài “Đánh giá sinh cơ học của các phương pháp điều trị phẫu thuật gãy xương ổ cối hai cột”

- Năm 2024: Chứng chỉ đào tạo phẫu thuật tạo hình và chấn thương thể thao tại Bệnh viện E-Da, Kaohsiung, Taiwan