Phùng Quốc Toản

Ths.BSNT
Phùng Quốc Toản
Ths.BSNT - Phùng Quốc Toản
Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh , Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- Tốt nghiệp BS đa khoa ĐH Y Hà Nội năm 2018
- Tốt nghiệp BSNT Nội chung ĐH Y Hà Nội năm 2021
- 02/2022 - 09/2022: Giảng viên bộ môn nội ĐH Phenikaa
- 05/2022 - 08/2022: Bác sĩ nội part-time tại PK nội tiết

Bằng cấp, học vị
Ths.BSNT
Ngôn ngữ
Anh