Phạm Thị Thái Hà

ThS.BSCK II
Phạm Thị Thái Hà
ThS.BSCK II - Phạm Thị Thái Hà
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
ThS.BSCKII Phạm Thị Thái Hà
Kinh nghiệm
Học vấn

- Năm 1973: Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội  

- Năm 1988: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa Nội Hô Hấp - Đại học Y Hà Nội

- Năm 2000: Thạc sĩ Y khoa, chuyên khoa Nội Hô Hấp - Đại học Y Hà Nội

- Năm 2007: Bác sỹ chuyên khoa cấp II, chuyên khoa Nội Hô Hấp - Đại học Y Hà Nội

Bằng cấp, học vị
Thạc Sĩ | BSCK II
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Từ năm 1979 - năm 2011: Công tác tại Bệnh viện Lao phổi Trung ương 

- Năm 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 

- Bác sĩ đã đạt nhiều Huy chương, bằng khen cấp Cơ sở và cấp Bộ.