Lưu Sinh Cơ

Ths.Bs
Lưu Sinh Cơ
Ths.Bs - Lưu Sinh Cơ
Khoa Nội tổng hợp Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Đại học Y Hà Nội - 1988
- Thạc sĩ tại Học viện Quân Y - 2005

Bằng cấp, học vị
Thạc sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- 1979 - 1982: Công tác tại Sở Y tế Cao Bằng
- 1982 - 1999: Công tác tại Bệnh viện Phổi Trung Ương
- 1999 - 2014: BS Trưởng khoa Bệnh viện Phối Trung Ương
- 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc