THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh
THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh
Khoa Tai Mũi Họng & PT Đầu cổ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2001) + Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Đại học Y Hà Nội (2007)
Bằng cấp, học vị
Thạc sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 2002 -2009: Giảng viên Bộ môn Tai – Mũi – Họng tại Đại học Y Hải Phòng + 2009- nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc