ThS.BS Đào Đức Phong

ThS.BS Đào Đức Phong
ThS.BS Đào Đức Phong
Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Chức vụ hiện tại
Trưởng Khoa Nội tiết
Học vấn

- Năm 1992-1998: Bác sĩ y khoa - ĐH Y Hà Nội 

- Năm 1998-2001: Bác sĩ nội trú - ĐH Y Hà Nội 

- Tham dự Khóa học ngắn hạn ĐTĐ tại Trung tâm ĐTĐ Quốc tế IDC (2019)

Bằng cấp, học vị
Thạc sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Năm 2001 - 08/2022: Viên chức khoa Nội tiết - Đái tháo đường, BV Bạch Mai 

- Từ 9/2022: Bác sĩ chuyên khoa Nội tiết & Đái tháo đường, BV Hồng Ngọc 

- Cập nhật Chẩn đoán điều trị Bệnh ĐTĐ do Hội Nội tiết - ĐTĐ Việt Nam 

- Tham dự hội thảo ADA (2018, 2019)