Lê Văn Thạch

PGS.TS.TTND
Lê Văn Thạch
PGS.TS.TTND - Lê Văn Thạch
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực ICU Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- 1972-1979: Học đại học y khoa thành phố Odessa (Liên Xô cũ) 

- 1990-1993: Nghiên cứu sinh tại viện tim mạch thành phố Sainpeterburg (Liên bang Nga)

Bằng cấp, học vị
Bác sĩ|Phó Giáo sư|Thầy thuốc nhân dân|Tiến sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
- Hồi sức cấp cứu - Tim mạch (Ủy viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam).