Nguyễn Thị Thư

BSCKI
Nguyễn Thị Thư
BSCKI - Nguyễn Thị Thư
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
BSCKI Nguyễn Thị Thư
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ Đa Khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình (2020)

Bằng cấp, học vị
BSCKI
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Từ 2020 đến nay: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc