Nguyễn Hữu Thắng

BS
Nguyễn Hữu Thắng
BS - Nguyễn Hữu Thắng
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- 2007 - 2013: Bác sĩ đa khoa - ĐH Y Hà Nội.
- Tháng 10/2013 - 06/2014: Chứng chỉ định hướng chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh  ĐH Y Hà Nội.
- Tháng 10/2016 - 01/2017: Chứng chỉ siêu âm tim cơ bản - Bệnh viện Tim Hà Nội

Bằng cấp, học vị
Bác sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Tháng 03/2015 - 10/2022: Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Hữu Nghị

- Tháng 11/2022 - nay: Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Hội thảo/ khóa học tham dự:
- Năm 2018: Tham gia chương trình đào tạo liên tục về "Điều trị bướu giáp bằng RFA - Vi sóng - Laser" - Bệnh viện Chợ Rẫy
- Năm 2016: Tham gia chương trình đào tạo liên tục về "Siêu âm tim cơ bản" - Bệnh viện Hữu Nghị
- Năm 2020: Tham gia chương trình đào tạo liên tục về "Một số kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn"- Bệnh viện Hữu Nghị"