Hà Văn Lộc

Hà Văn Lộc
Hà Văn Lộc
Khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm