Khúc Thị Phượng

Bs
Khúc Thị Phượng
Bs - Khúc Thị Phượng
Sản - Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

Tốt nghiệp đại học Y Thái Nguyên 2018

Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

2018-nay: Công tác BVĐK Hồng Ngọc
Hầu hết đỡ được các ca ngôi thuận, sinh non hay thai to đều được
Thủ thuật tại phòng khám có thực hiện được
Mới được phụ mổ ca phụ khoa
Hiện tại chủ yếu khám và điều trị phụ khoa, khám và theo dõi thai sản, đỡ đẻ