Phạm Tuấn Lực

BS
Phạm Tuấn Lực
BS - Phạm Tuấn Lực
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
BS Phạm Tuấn Lực
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ Trường Đại học Y khoa Quảng Tây, Trung Quốc (2014) 

Bằng cấp, học vị
BS
Ngôn ngữ
Trung Quốc, Anh
Hoạt động chuyên ngành

- 2016 - T8/2021: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
- T10/2022 đến này: Bệnh viện ĐK Hồng Ngọc PTM