Phạm Thị Bích Ngọc

BS
Phạm Thị Bích Ngọc
BS - Phạm Thị Bích Ngọc
Khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh - Trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe 5* , Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
 • Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội 
 • Chứng chỉ đào tạo Invisalign
 • Chứng chỉ đào tạo chỉnh nha SSO 
 • Chứng chỉ đào tạo chỉnh nha tăng trưởng 
 • Chứng chỉ đào tạo chỉnh nha với minivis TAD
 • Chứng chỉ đào tạo chỉnh nha minivis
 • Hoàn thành đào tạo chỉnh nha Bioprogresive Meaw Geaw
 • Hoàn thành đào tạo chỉnh nha Geaw Nelson
 • Chứng chỉ đào tạo Botox và Filler của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

 

Bằng cấp, học vị
BSĐK
Hoạt động chuyên ngành
 • Chỉnh nha Invisalign
 • Chỉnh nha mắc cài dây thẳng
 • Phẫu thuật cười hở lợi
 • Tiểu phẫu nhổ răng khôn
 • Chỉnh nha Bioprogresive, Meaw - Geaw: những trường hợp sai hình xương
 • Chỉnh nha tăng trưởng, dự phòng các sai hình răng ở trẻ em
 • Phục hình Veneer 
 • Ứng dụng Botox, Filler trong răng, hàm, mặt
 •