Nguyễn Viết Thắng

Nguyễn Viết Thắng
Nguyễn Viết Thắng
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
BSCKI Nguyễn Viết Thắng
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội (2012)
- BSCKI chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội (2019)

Bằng cấp, học vị
BSCKI
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- 2013 - T12/2021: Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị
- T1/2022 đến này: Bệnh viện ĐK Hồng Ngọc PTM