Nguyễn Tiến Đạt

BS
Nguyễn Tiến Đạt
BS - Nguyễn Tiến Đạt
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
BSĐK Nguyễn Tiến Đạt
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên (2020)

Bằng cấp, học vị
BSĐK
Hoạt động chuyên ngành

- T7/2019 - T9/2020: Bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long
- T11/2022 đến này: Bệnh viện ĐK Hồng Ngọc PTM