Nguyễn Minh Quyết

ThS.BS
Nguyễn Minh Quyết
ThS.BS - Nguyễn Minh Quyết
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
ThS.BS Nội khoa
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y (2014)
- Bác sĩ Thạc sĩ Nội khoa tại Đại học Y Hà Nội (2021)

Bằng cấp, học vị
ThS.BS
Hoạt động chuyên ngành

- T6/2015 - T5/2023: Bác sĩ Bệnh viện Giao thông vận tải
- T4/2023 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc PTM