Đỗ Thị Thu

BSCKI
Đỗ Thị Thu
BSCKI - Đỗ Thị Thu
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
BSCKI Đỗ Thị Thu
Kinh nghiệm
Bằng cấp, học vị
BSCKI
Ngôn ngữ
Anh