Đào Thị Nga

BSĐK
Đào Thị Nga
BSĐK - Đào Thị Nga
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
BSĐK Đào Thị Nga
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ Y Đa khoa tại Học viện Quân y (2020) 

Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Năm 2020 - 2022: Bác sĩ Bệnh viện Giao thông vận tải
- T10/2022 đến này: Bệnh viện ĐK Hồng Ngọc PTM