ThS.BSCKII. Nguyễn Giang Lam

ThS.BSCKII. Nguyễn Giang Lam
ThS.BSCKII. Nguyễn Giang Lam
Khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
- 1992: Tốt nghiệp Đại học Y Bắc Thái - 2000: Tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa tại Đại Học Y Hà Nội - 2015: Tốt nghiệp BSCK II tại Bệnh viện Việt Đức
Bằng cấp, học vị
BSCK II|Thạc sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
- 1993 - 2002: Công tác tại Bệnh viện Quảng Ninh - 2003 - 2021: Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa – Hà Nội - 2022: Công tác tại khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc