Chu Quang Liên

BSCKI
Chu Quang Liên
BSCKI - Chu Quang Liên
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực ICU Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
BSCKI Chu Quang Liên
Kinh nghiệm
Chức vụ hiện tại
Bác sĩ
Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2007

+ Tốt nghiệp Chuyên khoa I chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2013 tại ĐH Y HN

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2012 tại Đại học Nantes - Pháp

Bằng cấp, học vị
BSCKI
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

+ Năm 2007 - 2014: Công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu BV đa khoa Đông Anh 

+ Năm 2014 đến nay: Công tác tại BV đa khoa Hồng Ngọc 

+ Năm 2015 - 2016: Phó trưởng khoa Nội, BV đa khoa Hồng Ngọc 

+ Năm 2016 - 2019: Trưởng khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa Hồng Ngọc 

+ Năm 2019 đến nay: Trưởng khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa Hồng Ngọc

Thành tích giải thưởng

+ Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc