Phạm Thế Chúc

BSCK II
Phạm Thế Chúc
BSCK II - Phạm Thế Chúc
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1989) + Bác sỹ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2003) + Bác sỹ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2008)
Bằng cấp, học vị
BSCK II
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ Năm 1990 – 1996: Công tác tại Bệnh viện K74 Vĩnh Phúc + Năm 1996 – 2009: Công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội + Năm 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc