Nguyễn Thị Thanh

BSCK I
Nguyễn Thị Thanh
BSCK I - Nguyễn Thị Thanh
Khoa Nhi
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Ô Đét Xa – Liên Xô (1976) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1983 – 2010: Bác sĩ khoa sơ sinh bệnh viện Phụ sản trung ương + 1977- 2005: Công tác tại khoa Nhi bệnh viện Xanh – pôn + 2011 – 2012: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hà Nội + 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc