Ngô Chí Đạt

BSCK I
Ngô Chí Đạt
BSCK I - Ngô Chí Đạt
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành