Lê Thu Trang

BSCK I
Lê Thu Trang
BSCK I - Lê Thu Trang
Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành