BSCK I Lê Thị Thắm

BSCK I Lê Thị Thắm
BSCK I Lê Thị Thắm
Khoa Tiêu hóa – Gan – Mật Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- Năm 2004 - 2010: Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng - chuyên ngành Bác sĩ đa khoa - loại Khá 

- Năm 2017-2019: Tốt nghiệp BSCKI Đại học Y Hà Nội - chuyên ngành Nội khoa 

- Tháng 3/2011 - 6/2011: Tham gia học tập và đào tạo lớp Nội soi đường tiêu hóa trên tại BV Bạch Mai 

- Tháng 8/2012 - 11/2012: Tham gia học tập và đào tạo lớp Nội soi tiêu hóa can thiệp tại BV Bạch Mai 

- Tháng 3/2019 - 9/2019: Tham gia học tập và đào tạo lớp Nội soi đại tràng tại BV Bạch Mai

- Tháng 9/2020 - 12/2020: Tham gia học tập và đào tạo lớp Chẩn đoán và điều trị bệnh tiêu hóa - gan mật tại BV Bạch Mai

Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
- T3/2011 - 2/2023: Công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh