Bùi Thị Minh Hà

BSCK I
Bùi Thị Minh Hà
BSCK I - Bùi Thị Minh Hà
Khoa Nhi PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - TASCO
Kinh nghiệm
Học vấn
BSCK Cấp 1
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành