Vũ Thanh Huyền

BS
Vũ Thanh Huyền
BS - Vũ Thanh Huyền
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Hà Nội (2007) +Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa Định hướng Nhi – Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (2011)
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc