Bs Vũ Mạnh Dũng

Bs Vũ Mạnh Dũng
Bs Vũ Mạnh Dũng
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
- Năm 2012: tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa - Đại học Y Hà Nội. - Năm 2013: hoàn thành khóa học Bác sỹ định hướng Nhi - Viện sức khỏe trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương. - Năm 2019: tốt nghiệp BSCK I chuyên ngành Nhi - Đại học Y Hà Nội.
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
Gia nhập Hồng Ngọc
27-02-2013