Trần Văn Bàn

BSCKI
Trần Văn Bàn
BSCKI - Trần Văn Bàn
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
- Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hải Phòng - Tốt nghiệp BSCKI chuyên khoa Nhi Đại học Y Hà Nội
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
- 2006 - 2014: Công tác tại khoa nhi Tiêu hóa - Máu - Lây Bệnh viện Xanh - Pôn - 2014 - 2016: Công tác tại khoa phòng khám nhi Bệnh viện Xanh - Pôn - 2016 - 2020: Công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh - Pôn - Hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh