Trần Thu Trang

BS
Trần Thu Trang
BS - Trần Thu Trang
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2011)
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Hoạt động chuyên ngành
+ 7/2011 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc