Bs Trần Thị Tâm

Bs Trần Thị Tâm
Bs Trần Thị Tâm
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
- Năm 2017: Tốt nghiệp ĐH Y Dược Hải Phòng, chuyên ngành BS đa khoa - Năm 2019: Hoàn thành khoá Định hướng nhi khoa cơ bản 6 tháng tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Hoàn thành khoá hồi sức cấp cứu sơ sinh 3 tháng tại bệnh viện phụ sản Trung Ương - Năm 2020: Hoàn thành khoá học cấp cứu nhi khoa cơ bản 3 tháng tại bệnh viện Nhi Trung Ương
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành