Trần Thị Hoàng Bình

BS
Trần Thị Hoàng Bình
BS - Trần Thị Hoàng Bình
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2012)
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 2/2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc