Trần Ngọc Anh

BSCK I
Trần Ngọc Anh
BSCK I - Trần Ngọc Anh
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1984) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1994)
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1985 – 2014: Bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn + Hiện nay đang công tác tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc