ThS.BS. Trần Đức Tuấn

ThS.BS. Trần Đức Tuấn
ThS.BS. Trần Đức Tuấn
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
- Năm 1998: Tốt nghiệp đại học Y Hải Phòng - Năm 2000: Tốt nghiệp chuyên khoa định hướng chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội - Năm 2007: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội
Bằng cấp, học vị
Thạc sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
- Từ tháng 8/1998 - tháng 3/2008: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng - Từ tháng 3/2008 - tháng 1/2015: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Thanh Nhàn (phụ trách đơn nguyên kỹ thuật cao) - Từ tháng 1/2015 đến nay: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc