Phạm Thị Thu Hà

BSCK II
Phạm Thị Thu Hà
BSCK II - Phạm Thị Thu Hà
Khoa Nội tổng hợp Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (1996) + Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2003)
Bằng cấp, học vị
BSCK II|Thầy thuốc ưu tú
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1980 – 1983: Bác sĩ chuyên khoa Nội bệnh viện E + 1983- 2003: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh bệnh viện E ( 2003: trường khoa Nội thần kinh) Khen thưởng + Bằng khen cấp Bộ + Bằng khen của Thủ tướng chính phủ