Phạm Thị Nhường

BS
Phạm Thị Nhường
BS - Phạm Thị Nhường
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (2013)
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 8/2013 – 3/2014: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Nam Định + 4/2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc