Phạm Đức Thịnh

BSCK II
Phạm Đức Thịnh
BSCK II - Phạm Đức Thịnh
Khoa Nhi Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
+ 1967 - 1973: Học Đại học Y Hà Nội + 1973 - 2003: Giáo viên Bộ môn nhi - Đại học Y Hà Nội. Làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương + 1984 -1986: Chuyên gia y tế tình nguyện Việt Nam tại Cộng hoà São Tomé and Príncipe + Bác sĩ chuyên khoa cấp II
Bằng cấp, học vị
BSCK II
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1974 – 2003: Giảng viên Đại học Y Hà Nội + 2004 – nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc