Phạm Đỗ Ngọc Diệp

BSCK II
Phạm Đỗ Ngọc Diệp
BSCK II - Phạm Đỗ Ngọc Diệp
Khoa Nhi
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội (1986) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1993) + Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2003)
Bằng cấp, học vị
BSCK II
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1986 – 2/2015: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn + 3/2015 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc