Bs Nguyễn Trung Kiên

Bs Nguyễn Trung Kiên
Bs Nguyễn Trung Kiên
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành