Bs. Nguyễn Tiến Tài

Bs. Nguyễn Tiến Tài
Bs. Nguyễn Tiến Tài
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

2013: Tốt nghiệp Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam 

2014 - 2015: Tốt nghiệp lớp định hướng chuyên ngành Nội khoa - Đại Học Y Hà Nội

Bằng cấp, học vị
Bác sĩ
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hoạt động chuyên ngành

- 2016 đến nay: Công tác tại Khoa Y học cổ truyền - VLTL/PHCN tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh