Nguyễn Thị Xuân Nguyên

BSCK I
Nguyễn Thị Xuân Nguyên
BSCK I - Nguyễn Thị Xuân Nguyên
Khoa Nhi
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2004)
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1980-1983: Bác sĩ Bộ Giao thông vận tải + 1984-2011: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn + Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc