Nguyễn Thị Síu

BSCK I
Nguyễn Thị Síu
BSCK I - Nguyễn Thị Síu
Khoa Nhi
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1986)
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Bệnh viện Xanh – Pôn + 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc