Nguyễn Thị Phương Thúy

BS
Nguyễn Thị Phương Thúy
BS - Nguyễn Thị Phương Thúy
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ Hiện nay công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc