Nguyễn Thị Ngọc Thắng

TS.BSCK I
Nguyễn Thị Ngọc Thắng
TS.BSCK I - Nguyễn Thị Ngọc Thắng
Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979) + Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1989) + Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quân Y (2004)
Bằng cấp, học vị
Tiến sĩ|BSCK II
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1981 – 1995: Công tác tại Bệnh viện 7 – Quân khu 3 + 2000 – 2010: Công tác tại Bệnh viện Bưu điện + 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc