Nguyễn Thị Hồng Hiền

BSCK I
Nguyễn Thị Hồng Hiền
BSCK I - Nguyễn Thị Hồng Hiền
Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2000)
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1996 – 3/2012: Bác sĩ chuyên khoa Mắt – Bệnh viện Hữu Nghị + 2012 đến nay: Công tác tại khoa Mắt – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc